Základní informace

Posláním Centra aplikovaného podnikatelského výzkumu (CAER – Center for Applied Entrepreneurship Research) je prostřednictvím realizace kvalitního aplikovaného výzkumu přispívat k rozvoji podnikání. Centrum realizuje aplikovaný výzkum a s ním spojené poradenství pro podnikatelskou sféru i pro veřejnou správu.

Centrum aplikovaného podnikatelského výzkumu funguje jako centrum excelence v rámci platformy Institutu excelence v managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague