Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nástroje a techniky

Související stránky

Využitím našeho modelu situační analýzy pro vstřebání znalostí a řádně připraveného použití neposkytujeme jen pouhé informace, ale spíše řešení problémů našich klientů. Vedle toho naše portfolio zahrnuje i každodenní záležitosti manažerské praxe jako plánování, rozhodování, strategii a řízení lidských zdrojů. Centrum používá a rozvijí celou řadu přístupů jako jsou interaktivní workshopy, případové studie, simulace, asimilační modely a semináře. Vedoucí seminářů využívají přednášky, případové studie, simulace a/nebo skupinové diskuze k přiblížení odlišných stránek interkulturního managementu. Nabízené programy jsou na základní úrovni, pokročilé úrovni nebo jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klienta.