Poradenství

Poradenství je jednou ze stěžejních činnosti našeho centra. Firmy, které se snaží úspěšně podnikat napříč různými kulturami, se musí nezbytně vypořádat s rozmanitostí tohoto prostředí. Kultury se často liší z pohledu hodnot a přesvědčení. Tyto odlišnosti ovlivňují manažerskou práci z pohledu leadershipu, motivace, vyjednávání i efektivního řešení konfliktů. Otázky kultury jsou rovněž fundamentální pro vymezení správné obchodní praxe a jsou rovněž jádrem pro tvorbu mezinárodních standardů obchodní etiky, korupce a duševního vlastnictví – klíčových komponent obchodních vztahů v dnešním světě. Poradenství v oblasti interkulturního managementu se zabývá řadou otázek, jak konkrétních a objektivních, tak méně hmatatelných, ale přesto neméně důležitých (např. kritická důležitost důvěry v mezinárodním obchodu).


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague