Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

29.9.2017 - Děkanský den

17.11.2017 - Státní svátek

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový projekt – IG 2 – Transformace českých podniků na Průmysl 4.0

Související stránky

Členům Centra Digitální Transformace byl schválen nový výzkumný projekt IGA 2 s názvem Transformace českých podniků na Průmysl 4.0.

Přínos tohoto výzkumného projektu tkví v definování transformačních kroků v klíčových podnikových oblastech, které je nutné uskutečnit k identifikaci, zavedení a vytěžení příležitostí nabízející Průmysl 4.0. Výsledky výzkumu budou sloužit pro podnikovou sféru jako doporučení, jaké změny musí podnik realizovat k identifikaci potřeby změny a k realizaci transformace do stavu označovaném jako Průmysl 4.0.