Výzkum

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví připravuje výzkumný projekt na téma „Regulace v energetice“.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague