Zaměření

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví realizuje vzdělávací, výzkumné, poradenské, expertizní, informační a další aktivity zejména za účelem:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague