Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kvalitativní výzkumy

Související stránky

S jednotlivci či menšími skupinami respondentů z cílových tržních segmentů realizujeme rozhovory na základě připraveného strukturovaného scénáře. Smyslem je hlouběji porozumět uvažování zákazníků cílových skupin, rozkrýt asociace a souvislosti, které mají ve spojitosti se zkoumaným produktem či službou.