Kvalitativní výzkumy

S jednotlivci či menšími skupinami respondentů z cílových tržních segmentů realizujeme rozhovory na základě připraveného strukturovaného scénáře. Smyslem je hlouběji porozumět uvažování zákazníků cílových skupin, rozkrýt asociace a souvislosti, které mají ve spojitosti se zkoumaným produktem či službou.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague