Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Kvantitativní výzkumy

Související stránky

Na vzorku několika set respondentů z cílové skupiny provedeme kvantifikaci jejich názorů a postojů. Výstupem jsou přehledné grafy a statistická zpracování výstupů odpovědí na jednotlivá témata, nalezení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými zkoumanými aspekty.