Kvantitativní výzkumy

Na vzorku několika set respondentů z cílové skupiny provedeme kvantifikaci jejich názorů a postojů. Výstupem jsou přehledné grafy a statistická zpracování výstupů odpovědí na jednotlivá témata, nalezení vzájemných souvislostí mezi jednotlivými zkoumanými aspekty.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague