Základní informace

Centrum pro rodinné firmy bylo založeny členy katedry strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Posláním Centra je propojovat rodinné firmy s akademickou sférou a sférou veřejného sektoru s cílem posilovat konkurenceschopnost českých rodinných firem.

Založení Centra reflektuje rostoucí důležitost rodinného podnikání ve střední a východní Evropě a potřebu vědeckovýzkumné, pedagogické a poradenské činnosti, která se věnuje unikátním vlastnostem a výzvám rodinných firem.

Centrum aktivně spolupracuje s řadou obdobných institucí na partnerských školách v zahraničí.

Současné oblasti výzkumu pokrývají:


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague