Základní informace

Co je CRI

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) je institucí pro poradenskou, pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti krize podniku, jejích příčin, průběhu a řešení. V rámci své společenské odpovědnosti přispívá i k výzkumu a praktickému zvládnutí problematiky osobních bankrotů.

CRI kontinuálně navazuje svou činnosti na působení Institutu pro restrukturalizaci a insolvenci a od roku 2015 je součástí zastřešujícícho fakultního Institutu excelence v managementu. V rámci organizačních změn toto uspořádání lépe zapadá do nového funkčního schématu/členění Fakulty podnikohospodářské VŠE

Mise CRI

CRI si klade za primární cíl rozvíjet ekonomické chápání problematiky dluhu, vymáhání pohledávek, exekučních a insolvenčních řízení. Základní misí CRI je celková kultivace vztahů mezi věřiteli a dlužníky v rovině legislativní i praktické.

Vize CRI

Hodnota pro klienta a společenská odpovědnost


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague