Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
CRI v médiích

Související stránky

červen 2017 – Článek s názvem Nulové oddlužení by projít nemělo, shodli se experti referuje o debatě, kterou uspořádaly Hospodářské noviny a které se zúčastnil také představitel CRI Harryho Pollaka doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. Diskuse se zabývala tématy souvisejícími se změnami v oblasti insolvencí, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti.

duben 2017 – Newsletter Insolvenční zóna uveřejnil dva články představitelů CRI. V dubnovém vydání vyšel rozhovor s doc. Ing. Lubošem Smrčkou, CSc. s titulkem Vědecká konference Insolvence 2017: Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Pan docent v něm pohovořil mimo jiné na téma pořádání vědeckých konferencí v oblasti insolvencí a spravedlnosti v insolvenčních řízeních. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Lee Louda poskytl v dalším článku pod názvem Ing. Lee Louda: MOTORPAL – úspěšně završená reorganizace do roka a do dne přehledné shrnutí ohledně proběhlé reorganizace společnosti Motorpal. Plné znění článku je dostupné ZDE.

duben 2017 – Ing. Michal Kuděj poskytl Konkursním novinám rozhovor uveřejněný pod názvem Mezera krytí – nové ekonomické kritérium pro posuzování úpadku, v němž informoval o novém ekonomickém konceptu, který byl implementován do aktuální novely insolvenčního zákona. Myšlenka tzv. mezery krytí vznikla na půdě CRI Harryho Pollaka. Plné znění článku je dostupné ZDE.

březen – 2017 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. v článku uveřejněném v Konkursních novinách pod názvem Projekty mají hlavně přispět k legislativním změnám pohovořil o plánovaných změnách v insolvenčním řízení a současně zmínil detaily rozsáhlého výzkumu dokončených insolvenčních řízení, jehož výsledky byly shrnuty v publikaci Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Plné znění článku je dostupné ZDE.

únor 2017 – V článku s názvem Těžší zkoušky na insolvenční správce. Chceme tam mít elitu a pročistit je, zní z ministerstva uveřejněném v Hospodářských novinách se vyjádřil vedoucí CRI Ing. Lee Louda k připravované vyhlášce Ministerstva spravedlnosti upravující zkoušky insolvenčních správců. Plné znění článku je dostupné ZDE.

listopad 2016 – Hospodářské noviny uveřejnily dne 22. 11. 2016 článek s názvem: Zadlužení podnikatelé si podle Bruselu zaslouží druhou šanci. Jako v USA. Představitel CRI Harryho Pollaka Ing. Michal Kuděj se v obsahu textu vyjádřil k záměru Evropské komise ohledně insolvenčního řízení. Plná verze článku je dostupná ZDE.