Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hlavním posláním Centra výzkumu a prevence finančních rizik je kombinací praktických poznatků společnosti AXA a odborných znalostí FPH zkoumat a utvářet povědomí o osobních finančních rizicích v České republice a o metodách a nástrojích pro snižování těchto rizik. Nepřímo tak má být zvyšována finanční gramotnost české populace.

 

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Centrum výzkumu a prevence finančních rizik
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 340