Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Související stránky

Institut excelence v managementu (IEM) je samostatný vnitřní útvar Fakulty podnikohospodářské VŠE, který v rámci doplňkové činnosti fakulty realizuje poradenskou, výzkumnou, vzdělávací, informační, evaluační, expertizní a další činnost v oblasti firemního managementu a podnikání. K výkonu svých aktivit využívá interní pracovníky fakulty, pracovníky jiných fakult VŠE i externí odborníky.

Statut Institutu excelence v managementu

Hlavním posláním IEM je účinně zapojovat akademický potenciál fakulty do řešení aktuálních problémů podnikové praxe a postupně sbližovat tato dvě často velmi odlišná prostředí.

Není možné obsáhnout kompetenčně celé spektrum možných problémů podnikové praxe. Proto se IEM soustřeďuje primárně jen na několik vybraných oblastí, ve kterých existují zjevné potřeby na straně praxe a ve kterých současně fakulta disponuje odpovídajícími odbornými kompetencemi, a to jak interně, tak ve spolupráci s externisty. Jednotlivé oblasti pokrývají v rámci IEM tzv. „centra excelence“ – relativně autonomní týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se specializují na danou oblast.

Více informací o centrech excelence

IEM tak funguje jako sdružení center excelence – poskytuje společnou platformu pro tato centra, zajišťuje společnou vizi, strategii, vzájemné sdílení zkušeností, PR a administrativní podporu v rámci VŠE.